Oferujemy szeroki zakres usług w zakresie doprowadzenia samochodów do nienagannego stanu wizualnego:

 • Korekta lakiernicza jednoetapowa
  Proces​ ​ polegający​ ​ na​ ​ wyciągnięciu​ ​ głębi koloru​ ​ poprzez​ ​ usunięcie​ ​ około​ ​ 30-40%​ ​ zarysowań​ ​ i​ ​ zmatowień​ ​ powstałych na​ ​ powłoce​ ​ lakierniczej​ ​ samochodu.​ ​ ​ ​ Samochód​ ​ poddany​ ​ zostaje​ ​ u​ ​ nas następującym​ ​ zabiegom​ ​ wieloetapowemu​ ​ myciu,​ ​ dekontaminacji​ ​ powłoki lakierniczej,​ ​ glinkowaniu,​ ​ polerowaniu​ ​ lakieru​ ​ pastą​ ​ polerską​ ​ "One​ ​ Step"​ ​ oraz zabezpieczeniu​ ​ lakieru​ ​ twardym​ ​ woskiem​ ​ lub​ ​ powłoką​ ​ kwarcową.
 • Korekta lakiernicza wieloetapowa
  Proces​ ​ polegający​ ​ na​ ​ wyciągnięciu​ ​ głębi koloru​ ​ poprzez​ ​ usunięcie​ ​ około​ ​ 80%​ ​ zarysowań​ ​ i​ ​ zmatowień​ ​ powstałych​ ​ na powłoce​ ​ lakierniczej​ ​ samochodu.​ ​ ​ ​ Samochód​ ​ poddany​ ​ zostaje​ ​ u​ ​ nas następującym​ ​ zabiegom​ ​ wieloetapowemu​ ​ myciu,​ ​ dekontaminacji​ ​ powłoki lakierniczej,​ ​ glinkowaniu,​ ​ polerowaniu​ ​ lakieru​ ​ zaczynając​ ​ od​ ​ pasty​ ​ o najwyższej​ ​ ścierności​ ​ kończąc​ ​ pastą​ ​ wykańczającą,​ ​ oraz​ ​ ​ ​ zabezpieczeniu lakieru​ ​ twardym​ ​ woskiem​ ​ lub​ ​ powłoką​ ​ kwarcową.
 • Powłoka kwarcowa
  Powłoka​ ​ kwarcowa​ ​ jest​ ​ doskonałym​ ​ zabezpieczeniem naszego​ ​ samochodu​ ​ przed​ ​ niekorzystnymi​ ​ warunkami​ ​ na​ ​ drodze,​ ​ tworzy​ ​ na karoserii​ ​ naszego​ ​ auta​ ​ niewidzialną​ ​ powłokę​ ​ hydrofobową,​ ​ która​ ​ pozwala​ ​ na zachowanie​ ​ samochodu​ ​ w​ ​ czystości​ ​ zdecydowanie​ ​ dłużej​ ​ niż​ ​ tradycyjny wosk.​ ​ Dodatkowo​ ​ powłoka​ ​ kwarcowa​ ​ zabezpiecza​ ​ karoserie,​ ​ dzięki​ ​ czemu chronimy​ ​ samochód​ ​ przed​ ​ powstawaniem​ ​ mikrozarysowań.​ ​ Ponadto​ ​ kwarc ma​ ​ doskonałe​ ​ walory​ ​ estetyczne,​ ​ ponieważ​ ​ wydobędzie​ ​ głębie​ ​ koloru​ ​ i​ ​ nada szklistego​ ​ połysku​ ​ na​ ​ powłoce​ ​ lakierniczej​ ​ samochodu.
 • Regeneracja reflektorów
  Profesjonalny​ ​ wieloetapowy​ ​ proces​ ​ polerowania klosza​ ​ lampy​ ​ pozwalający​ ​ usunąć​ ​ zmatowienia​ ​ i​ ​ przebarwienia​ ​ powstałe​ ​ w wyniku​ ​ eksploatacji.​ ​ Klosz​ ​ reflektora​ ​ po​ ​ odzyskaniu​ ​ pełni​ ​ przejrzystości zostaje​ ​ zabezpieczony​ ​ specjalną​ ​ powłoką​ ​ w​ ​ celu​ ​ maksymalizacji​ ​ i​ ​ wydłużenia uzyskanego​ ​ efektu.
 • Niewidzialna wycieraczka
  Powłoka​ ​ hydrofobowa​ ​ aplikowana​ ​ na​ ​ szklane powierzchnie.​ ​ Dzięki​ ​ aplikacji​ ​ niewidzialnej​ ​ wycieraczki​ ​ podróż​ ​ w​ ​ deszczowe dni​ ​ staje​ ​ się​ ​ zdecydowanie​ ​ bardziej​ ​ komfortowa,​ ​ ponieważ​ ​ woda​ ​ spadająca na​ ​ szybę,​ ​ kropelkuje​ ​ i​ ​ spływa​ ​ wraz​ ​ z​ ​ prędkością​ ​ auta.