Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie parowego czyszczenia samochodów:

 • Czyszczenie​ ​ parowe​ ​ pojazdu
  Jest​ ​ to​ ​ usługa​ ​ obejmująca​ ​ czyszczenie zarówno​ ​ wnętrza​ ​ pojazdu​ ​ jak​ ​ i​ ​ jego​ ​ karoserię.​ ​ Do​ ​ usuwania​ ​ zabrudzeń​ ​ z elementów​ ​ zewnętrznych​ ​ jest​ ​ wykorzystana​ ​ para,​ ​ której​ ​ ciśnienie​ ​ oraz temperatura​ ​ pozwalają​ ​ na​ ​ usunięcie​ ​ wyjątkowo​ ​ trudnych​ ​ zabrudzeń​ ​ ​ ​ w ekologiczny​ ​ sposób.​ ​ W​ ​ pierwszej​ ​ kolejności​ ​ czyszczona​ ​ jest​ ​ karoseria samochodu​ ​ jak​ ​ również​ ​ felgi,​ ​ wszelkie​ ​ wnęki,​ ​ błotniki​ ​ i​ ​ trudno​ ​ dostępne miejsca.​ ​ W​ ​ procesie​ ​ mycia​ ​ ​ ​ miejsce​ ​ po​ ​ miejscu,​ ​ usuwane​ ​ są​ ​ wszelkie zabrudzenia​ ​ takie​ ​ jak​ ​ owady​ ​ i​ ​ pozostałości​ ​ asfaltu.-Następnie​ ​ karoseria zostaję​ ​ ​ ​ ręcznie​ ​ zabezpieczona​ ​ twardym​ ​ woskiem,​ ​ który​ ​ nadaje​ ​ połysk​ ​ oraz chroni​ ​ nasz​ ​ lakier​ ​ nawet​ ​ do​ ​ trzech​ ​ miesięcy​ ​ od​ ​ aplikacji.​ ​ Kolejnym​ ​ etapem jest​ ​ nałożenie​ ​ preparatu​ ​ impregnującego​ ​ na​ ​ opony​ ​ oraz​ ​ elementy​ ​ plastikowe, który​ ​ pozwala​ ​ wydobyć​ ​ ich​ ​ czerń​ ​ a​ ​ także​ ​ przedłuża​ ​ ich​ ​ żywotność.​ ​ Na​ ​ tym etapie​ ​ z​ ​ zewnątrz​ ​ samochód​ ​ prezentuje​ ​ się​ ​ już​ ​ wyśmienicie​ ​ i​ ​ przechodzimy do​ ​ wnętrza.​ ​ Po​ ​ dokładnym​ ​ odkurzeniu​ ​ przestrzeni​ ​ pasażerskich​ ​ oraz bagażowej,​ ​ usuwane​ ​ są​ ​ zabrudzenia​ ​ z​ ​ elementów​ ​ plastikowych​ ​ kokpitu​ ​ oraz nakładany​ ​ jest​ ​ na​ ​ nie​ ​ preparat​ ​ impregnujący.​ ​ Ostatnim​ ​ etapem​ ​ jest​ ​ już odświeżenie​ ​ zapachu​ ​ i​ ​ samochód​ ​ jest​ ​ gotowy​ ​ aby​ ​ cięszyć​ ​ oko​ ​ klienta.
 • Parowe​ ​ pranie​ ​ tapicerki
  Jest​ ​ to​ ​ zabieg,​ ​ który​ ​ poprzedzony​ ​ jest​ ​ dokładnym czyszczeniem​ ​ środka.​ ​ W​ ​ następnej​ ​ kolejności​ ​ praniu​ ​ ​ ​ poddawane​ ​ są​ ​ wszelkie materiały​ ​ tekstylne​ ​ w​ ​ kabinie​ ​ oraz​ ​ bagażniku.​ ​ Dzięki​ ​ wykorzystaniu​ ​ wysokiej klasy​ ​ parowego​ ​ sprzętu​ ​ piorącego​ ​ oraz​ ​ detergentów,​ ​ tapicerka​ ​ samochodu zyskuje​ ​ drugą​ ​ młodość.​ ​ Dzieje​ ​ się​ ​ tak​ ​ ponieważ​ ​ usuwane​ ​ są​ ​ nie​ ​ tylko widoczne​ ​ zabrudzenia​ ​ i​ ​ plamy,​ ​ ale​ ​ także​ ​ zabrudzenia​ ​ które​ ​ poprzez codzienne​ ​ użytkowanie​ ​ samochodu​ ​ odkładają​ ​ się​ ​ na​ ​ całej​ ​ powierzchni materiału,​ ​ powodując​ ​ jej​ ​ żółknięcie​ ​ bądź​ ​ szarzenie.​ ​ ​ ​ Na​ ​ sam​ ​ koniec​ ​ wnętrze pojazdu​ ​ oraz​ ​ układ​ ​ klimatyzacji​ ​ podlegają​ ​ ozonowaniu.​ ​ Dzięki​ ​ takim​ ​ zabiegom przestrzeń​ ​ pojazdu​ ​ w​ ​ której​ ​ z​ ​ reguły​ ​ spędzamy​ ​ mnóstwo​ ​ czasu,​ ​ staje​ ​ się czysta,​ ​ przyjemnie​ ​ pachnąca​ ​ oraz​ ​ wolna​ ​ od​ ​ szkodliwych​ ​ drobnoustrojów, roztoczy​ ​ a​ ​ nawet​ ​ grzybów.
 • Parowe​ ​ czyszczenie​ ​ silnika
  Usuwane​ ​ są​ ​ ​ ​ zabrudzenia​ ​ olejowe​ ​ oraz​ ​ kurz​ ​ z komory​ ​ silnika.​ ​ Proces​ ​ jest​ ​ przeprowadzany​ ​ przy​ ​ użyciu​ ​ specjalistycznych detergentów​ ​ oraz​ ​ maszyny​ ​ parowej,​ ​ dzięki​ ​ czemu​ ​ jest​ ​ bezpieczny​ ​ dla osprzętu​ ​ silnika.
 • Gruntowne​ ​ czyszczenie​ ​ felg
  Koła​ ​ naszego​ ​ samochodu​ ​ są​ ​ jego​ ​ ozdobą. Niestety​ ​ gdy​ ​ zbiera​ ​ się​ ​ na​ ​ nich​ ​ brud​ ​ oraz​ ​ nagar​ ​ z​ ​ klocków​ ​ hamulcowych zdecydowanie​ ​ odbija​ ​ się​ ​ to​ ​ na​ ​ ich​ ​ atrakcyjności.​ ​ Niestety​ ​ nie​ ​ są​ ​ to zabrudzenia​ ​ łatwe​ ​ do​ ​ usunięcia​ ​ domowymi​ ​ sposobami.​ ​ A​ ​ nadmierne szorowanie​ ​ może​ ​ prowadzić​ ​ do​ ​ uszkodzeń​ ​ i​ ​ zarysowań.​ ​ Dlatego​ ​ też​ ​ do​ ​ tego zadania​ ​ wykorzystywane​ ​ są​ ​ specjalne​ ​ środki​ ​ czyszczące​ ​ oraz​ ​ para​ ​ pod wysokim​ ​ ciśnieniem.​ ​ Na​ ​ życzenie​ ​ klienta​ ​ zabrudzenie​ ​ usuwane​ ​ są​ ​ z​ ​ całej również​ ​ od​ ​ wewnętrznej​ ​ strony.​ ​ Dzięki​ ​ takim​ ​ zabiegom​ ​ jesteśmy​ ​ w​ ​ stanie przywrócić​ ​ każdej​ ​ feldze​ ​ dawny​ ​ blask.