Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie czyszczenia i konserwacji motocykli:

  • Pakiet​ ​ łączony
    Oferta​ ​ polegająca​ ​ przyznaniu​ ​ 10%​ ​ rabatu​ ​ w​ ​ wypadku skorzystania​ ​ z​ ​ co​ ​ najmniej​ ​ dwóch​ ​ usług​ ​ z​ ​ sekcji​ ​ ​ ​ Czyszczenie​ ​ zewnętrzne samochodu​ ​ ​ ​ oraz​ ​ Czyszczenie​ ​ wewnętrzne​ ​ samochodu.
  • Jesienny​ ​ rabat​ ​ na​ ​ zabezpieczenie​ ​ karoserii​ ​ kwarcem
    Rabat​ ​ dotyczy​ ​ aplikacji powłoki​ ​ kwarcowej​ ​ w​ ​ okresie​ ​ od​ ​ 01.09​ ​ do​ ​ 31.10.