Specjalizujemy się również w usługach związanych z przyciemnianiem szyb w samochodach, oferujemy:

  • Bezinwazyjne przyciemnianie szyb
    Przyciemnianie​ ​ szyb​ ​ samochodowych przede​ ​ wszystkim​ ​ podnosi​ ​ atrakcyjność​ ​ samochodu,​ ​ ponadto​ ​ chronią pasażerów​ ​ przed​ ​ szkodliwymi​ ​ promieniami​ ​ UV,​ ​ podnoszą​ ​ bezpieczeństwo​ ​ w przypadku​ ​ kolizji​ ​ oraz​ ​ zdecydowanie​ ​ zwiększają​ ​ naszą​ ​ prywatność.​ ​ Podczas bezinwazyjnego​ ​ montażu​ ​ folii​ ​ na​ ​ szybie​ ​ nie​ ​ demontujemy​ ​ szyby,​ ​ nie ściągamy​ ​ tapicerek​ ​ bocznych​ ​ drzwi,​ ​ nie​ ​ ingerujemy​ ​ w​ ​ elektronikę.​ ​ Montaż​ ​ folii odbywa​ ​ się​ ​ całkowicie​ ​ bezinwazyjnie,​ ​ dzięki​ ​ czemu​ ​ ryzyko​ ​ uszkodzenia​ ​ auta zostaje​ ​ zminimalizowane​ ​ niemal​ ​ do​ ​ zera.​ ​ Dzięki​ ​ zastosowaniu bezinwazyjnego​ ​ przyciemniania​ ​ szyb​ ​ auto​ ​ zostaje​ ​ przyciemnione​ ​ estetycznie​ ​ i przede​ ​ wszystkim​ ​ bezpiecznie.
  • Usuwanie folii
    Usługa​ ​ polegająca​ ​ na​ ​ usunięciu​ ​ starych​ ​ folii​ ​ ściemniających.
  • Usuwanie naklejek
    Usuwanie​ ​ pozostałości​ ​ po​ ​ winietach,​ ​ nalepkach​ ​ z numerami​ ​ rejestracyjnymi,​ ​ emblematów​ ​ „estetycznych”.