Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie wewnętrznego czyszczenia samochodów:

 • CZYSZCZENIE ŚRODKA
  Jest​ ​ to​ ​ podstawowy​ ​ zabieg,​ ​ który​ ​ gwarantuje​ ​ ,​ ​ że chwile​ ​ spędzone​ ​ w​ ​ samochodzie​ ​ będą​ ​ przyjemne​ ​ i​ ​ pełne​ ​ komfortu,​ ​ a​ ​ przede wszystkim​ ​ poprawi​ ​ estetykę​ ​ i​ ​ żywotność​ ​ elementów​ ​ plastikowych​ ​ kokpitu. Zabieg​ ​ ten​ ​ obejmuje​ ​ kompleksowe​ ​ usunięcie​ ​ zalegającego​ ​ piasku​ ​ i​ ​ kurzu​ ​ w przestrzeniach​ ​ pasażerskiej​ ​ i​ ​ bagażowej,​ ​ nałożenie​ ​ matującego​ ​ preparatu impregnującego​ ​ oraz​ ​ odświeżenie​ ​ zapachu​ ​ wnętrza.
 • PRANIE TAPICERKI
  Jest​ ​ to​ ​ zabieg,​ ​ który​ ​ poprzedzony​ ​ jest​ ​ dokładnym czyszczeniem​ ​ środka.​ ​ W​ ​ następnej​ ​ kolejności​ ​ praniu​ ​ poddawane​ ​ są​ ​ wszelkie materiały​ ​ tekstylne​ ​ w​ ​ kabinie​ ​ oraz​ ​ bagażniku.​ ​ Dzięki​ ​ wykorzystaniu​ ​ wysokiej klasy​ ​ sprzętu​ ​ piorącego​ ​ oraz​ ​ detergentów,​ ​ tapicerka​ ​ samochodu​ ​ zyskuje drugą​ ​ młodość.​ ​ Dzieje​ ​ się​ ​ tak​ ​ ponieważ​ ​ usuwane​ ​ są​ ​ nie​ ​ tylko​ ​ widoczne zabrudzenia​ ​ i​ ​ plamy,​ ​ ale​ ​ także​ ​ zabrudzenia​ ​ które​ ​ poprzez​ ​ codzienne użytkowanie​ ​ samochodu​ ​ odkładają​ ​ się​ ​ na​ ​ całej​ ​ powierzchni​ ​ materiału, powodując​ ​ jej​ ​ żółknięcie​ ​ bądź​ ​ szarzenie.​ ​ ​ ​ Na​ ​ sam​ ​ koniec​ ​ wnętrze​ ​ pojazdu oraz​ ​ układ​ ​ klimatyzacji​ ​ podlegają​ ​ ozonowaniu.​ ​ Dzięki​ ​ takim​ ​ zabiegom przestrzeń​ ​ pojazdu​ ​ w​ ​ której​ ​ z​ ​ reguły​ ​ spędzamy​ ​ mnóstwo​ ​ czasu,​ ​ staje​ ​ się czysta,​ ​ przyjemnie​ ​ pachnąca​ ​ oraz​ ​ wolna​ ​ od​ ​ szkodliwych​ ​ drobnoustrojów, roztoczy​ ​ a​ ​ nawet​ ​ grzybów.
 • POWŁOKA HYDROFOBOWA NA TAPICERKĘ MATERIAŁOWĄ
  Gdy​ ​ tapicerka​ ​ jest​ ​ już wyprana,​ ​ pachnąca​ ​ i​ ​ udało​ ​ się​ ​ zażegnać​ ​ nieprzyjemne​ ​ konsekwencje rozlanych​ ​ w​ ​ samochodzie​ ​ napoi​ ​ czy​ ​ innych​ ​ zabrudzeń,​ ​ warto​ ​ zadbać​ ​ o zabezpieczenie​ ​ przed​ ​ podobnymi​ ​ sytuacjami​ ​ w​ ​ przyszłości.​ ​ Z​ ​ pomocą przychodzi​ ​ powłoka​ ​ hydrofobowa​ ​ na​ ​ tapicerkę​ ​ samochodową.​ ​ Minimalizuje ona​ ​ wchłanialność​ ​ tekstyliów​ ​ dzięki​ ​ czemu​ ​ o​ ​ wiele​ ​ łatwiej​ ​ jest​ ​ pozbyć​ ​ się​ ​ z materiału​ ​ rozlanej​ ​ kawy​ ​ czy​ ​ jogurtu,​ ​ zanim​ ​ te​ ​ zdążą​ ​ pozostawić​ ​ po​ ​ sobie​ ​ ślad.
 • CZYSZCZENIE TAPICERKI SKÓRZANEJ
  Podobnie​ ​ jak​ ​ w​ ​ przypadku​ ​ prania​ ​ tapicerki materiałowej​ ​ proces​ ​ ten​ ​ jest​ ​ poprzedzony​ ​ dokładnym​ ​ czyszczeniem​ ​ wnętrza samochodu.​ ​ W​ ​ kolejnym​ ​ etapie​ ​ ​ ​ przy​ ​ użyciu​ ​ odpowiednich​ ​ środków czyszczących​ ​ oraz​ ​ delikatnych​ ​ szczotek​ ​ usuwane​ ​ są​ ​ zabrudzenia.​ ​ Następnie w​ ​ celu​ ​ usunięcia​ ​ najcięższych​ ​ zabrudzeń​ ​ wykorzystany​ ​ zostaje​ ​ odkurzacz parowy.​ ​ Para​ ​ wnika​ ​ głęboko​ ​ w​ ​ strukturę​ ​ skóry​ ​ i​ ​ pozwala​ ​ usunąć​ ​ nawet najgłębiej​ ​ osadzone​ ​ w​ ​ zagięciach​ ​ i​ ​ pomarszczeniach​ ​ drobiny​ ​ brudu.​ ​ Dzięki temu​ ​ tak​ ​ elegancki​ ​ materiał​ ​ jakim​ ​ jest​ ​ tapicerka​ ​ skórzana​ ​ wygląda​ ​ znów​ ​ jak nowy.​ ​ Dodatkowo​ ​ również​ ​ wnętrze​ ​ samochodu​ ​ jak​ ​ i​ ​ układ​ ​ klimatyzacji podlegają​ ​ ozonowaniu,​ ​ co​ ​ pozwala​ ​ usunąć​ ​ pozostałości​ ​ nieprzyjemnych zapachów.
 • IMPREGNACJA TAPICERKI SKÓRZANEJ
  Tak​ ​ wyjątkowa​ ​ tapicerka​ ​ wymaga​ ​ specjalnej ochrony.​ ​ Aby​ ​ móc​ ​ cieszyć​ ​ się​ ​ z​ ​ potencjału​ ​ naszych​ ​ obić,​ ​ warto​ ​ zadbać​ ​ o​ ​ ich kondycję.​ ​ Impregnacja​ ​ tapicerki​ ​ skórzanej​ ​ nie​ ​ tylko​ ​ przedłuża​ ​ jej​ ​ żywotność ale​ ​ także​ ​ niweluje​ ​ nieestetyczny​ ​ połysk​ ​ i​ ​ zapewnia​ ​ aksamitną​ ​ matową strukturę,​ ​ a​ ​ także​ ​ przyjemny​ ​ zapach.