Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie zewnętrznego czyszczenia samochodów:

  • MYCIE EXPRESS
    Jest​ ​ to​ ​ doskonałe​ ​ rozwiązanie​ ​ dla​ ​ klientów​ ​ ceniących​ ​ sobie ekonomię,​ ​ krótki​ ​ czas​ ​ realizowanej​ ​ usługi,​ ​ a​ ​ przede​ ​ wszystkim​ ​ zadowalający efekt.​ ​ W​ ​ pierwszej​ ​ kolejności​ ​ po​ ​ uprzednim​ ​ spłukiwaniu,​ ​ aplikowana​ ​ jest aktywna​ ​ piana.​ ​ Następnie​ ​ przechodzimy​ ​ do​ ​ mycia​ ​ ręcznego​ ​ całej​ ​ karoserii, uwzględniając​ ​ wnęki,​ ​ błotniki​ ​ oraz​ ​ miejsca​ ​ trudno​ ​ dostępne.​ ​ Następnie samochód​ ​ zostaje​ ​ osuszony​ ​ i​ ​ jest​ ​ gotowy​ ​ do​ ​ dalszej​ ​ drogi.
  • MYCIE PREMIUM
    Jest​ ​ to​ ​ najczęściej​ ​ stosowany​ ​ zabieg​ ​ pielęgnacyjny. Wieloetapowe​ ​ mycie​ ​ ręczne​ ​ gwarantuje​ ​ dokładne​ ​ usunięcie​ ​ wszelkich zabrudzeń.​ ​ Pierwszym​ ​ etapem​ ​ jest​ ​ gruntowne​ ​ spłukanie​ ​ samochodu​ ​ oraz aplikacja​ ​ aktywnej​ ​ piany​ ​ zmiękczającej​ ​ pozostałe​ ​ na​ ​ samochodzie zabrudzenia.​ ​ Następnie​ ​ karoseria​ ​ zostaje​ ​ ponownie​ ​ spłukana​ ​ i​ ​ zaczyna​ ​ się proces​ ​ dokładnego​ ​ mycia​ ​ ręcznego,​ ​ przy​ ​ użyciu​ ​ szamponu​ ​ o​ ​ neutralnym​ ​ PH, obejmującego​ ​ również​ ​ wszelkie​ ​ wnęki,​ ​ błotniki​ ​ a​ ​ także​ ​ inne​ ​ miejsca​ ​ trudno dostępne.​ ​ Samochód​ ​ ponownie​ ​ zostaje​ ​ spłukany​ ​ i​ ​ osuszony.​ ​ Ostatnim etapem​ ​ jest​ ​ aplikacja​ ​ płynnego​ ​ wosku,​ ​ który​ ​ tworzy​ ​ na​ ​ samochodzie​ ​ ​ ​ powłokę ochronną​ ​ oraz​ ​ wydobywa​ ​ głębię​ ​ koloru​ ​ nadając​ ​ mu​ ​ szklisty​ ​ połysk.Osobną ochronę​ ​ otrzymują​ ​ elementy​ ​ plastikowe​ ​ oraz​ ​ opony.​ ​ Aplikowany​ ​ na​ ​ nie​ ​ ​ ​ jest dressing​ ​ ​ ​ który​ ​ przedłuża​ ​ ich​ ​ żywotność​ ​ a​ ​ także​ ​ wydobywa​ ​ czerń
  • MYCIE DETAILINGOWE
    To​ ​ propozycja​ ​ dla​ ​ najbardziej​ ​ wymagających​ ​ klientów. Kompleksowe​ ​ usuwanie​ ​ wszelkich​ ​ zabrudzeń​ ​ całej​ ​ karoserii​ ​ pojazdów następujących​ ​ etapach.​ ​ Spłukanie​ ​ powierzchownych​ ​ zabrudzeń​ ​ drogowych​ ​ i aplikacja​ ​ aktywnej​ ​ piany.​ ​ Następnie​ ​ po​ ​ uprzednim​ ​ opłukaniu​ ​ karoserii zaczyna​ ​ się​ ​ proces​ ​ dokładnego​ ​ mycia​ ​ ręcznego​ ​ całej​ ​ karoserii,​ ​ obejmującego czyszczenie​ ​ wnęk,​ ​ błotników,​ ​ podszybia​ ​ oraz​ ​ innych​ ​ miejsc​ ​ trudno dostępnych.​ ​ Kolejnym​ ​ etapem​ ​ jest​ ​ osuszenie​ ​ całego​ ​ nadwozia,​ ​ oraz​ ​ ręczna aplikacja​ ​ twardego​ ​ wosku.​ ​ Pozwala​ ​ to​ ​ na​ ​ uzyskanie​ ​ wyjątkowego​ ​ efektu​ ​ głębi koloru​ ​ a​ ​ przede​ ​ wszystkim​ ​ zabezpiecza​ ​ nasz​ ​ lakier​ ​ nawet​ ​ do​ ​ trzech​ ​ miesięcy. Również​ ​ na​ ​ elementy​ ​ plastikowe​ ​ oraz​ ​ opony​ ​ ​ ​ nakładany​ ​ jest​ ​ dressing przedłużający​ ​ ich​ ​ żywotność​ ​ oraz​ ​ wydobywający​ ​ czerń.